Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος

Aπό το 2000 λειτουργεί, στο πλαίσιο του διαγνωστικού μας ιατρείου, η μοναδική στην Δυτική Ελλάδα Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος, με εφαρμογές σύγχρονων τεχνολογιών και εναρμονισμένη με τους κανόνες της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Διαθέτει όλες τις άδειες και πιστοποιήσεις που προβλέπει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος (ΦΕΚ/Β/2326/7-7- 2017) είναι καταχωρημένη στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου αναγράφεται ο Κωδικός Ιδρύματος Ιστών της Ε.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 129/2016, με κωδικό GR 009248 και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και EN 15224:2012.

Στόχος μας

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και η συνεχής βελτίωση αποτελεί διαρκή στόχο του διαγνωστικού μας ιατρείου. Η ανάπτυξη της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, μοναδική επίσημη Τράπεζα στη Δυτική Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό, με στόχο τη θετική μας συμβολή στην επιτυχή αναπαραγωγική προσπάθεια των ζευγαριών και στην διατήρηση της ικανότητας και του δικαιώματος να τεκνοποιήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

Βασίλειος Δ. Λουλέλης
Ιατρός Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
Επιστημονικά Υπεύθυνος της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης