Πολιτική cookies

Ο ιστότοπός μας κάνει χρήση cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών, μέσω των οποίων το διαγνωστικό κέντρο μπορεί να πραγματοποιεί στατιστική ανάλυση της πρόσβασης στον ιστότοπο https://bioanalysis.gr. Τα cookies που χρησιμοποιούνται εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και συλλέγουν πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή. Το Google Analytics αποθηκεύει ένα μητρώο με τις ώρες έναρξης των επισκέψεων σε κάθε site και εξόδου από αυτό.  Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου μας και για της διαμόρφωσή του ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να διαβάσετε εδώ.