Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος

Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος

Ποιους εξυπηρετεί

Η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος στο ιατρείο μας αφορά δωρεά σπέρματος μεταξύ συντρόφων. Αφορά περιπτώσεις ανδρών οι οποίοι:

  • Πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργικές ή άλλους είδους ιατρικές θεραπείες (χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες), που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη γονιμότητα.
  • Πρόκειται να υποβληθούν σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σπερματέγχυση–εξωσωματική γονιμοποίηση) με τις συντρόφους τους σε χρόνο και τόπο που ενδέχεται να αδυνατούν να βρίσκονται , λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων.
  • Έχει ήδη διαπιστωθεί ολιγο-ασθενοσπερμία ή φθίνουσα πορεία της αναπαραγωγικής τους ικανότητας, ή εκτίθενται συστηματικά σε σπερματοτοξικούς παράγοντες στο χώρο διαβίωσης ή εργασίας τους, π.χ. χημικές ουσίες, ακτινοβολίες, υψηλές θερμοκρασίες και επιθυμούν να συγκεντρώσουν ένα ικανοποιητικό απόθεμα αναπαραγωγικού υλικού από πολλαπλές λήψεις.
  • Επιθυμούν να τεκνοποιήσουν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και θέλουν να διατηρήσουν την ικανότητα και το δικαίωμά τους να τεκνοποιήσουν, ως κίνηση προνοητικότητας.

Διαδικασία

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη προηγμένων τεχνικών βιοτεχνολογίας μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να διατηρούμε γεννητικό υλικό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, με τα πλέον σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε (Computer-aided semen analysis), έχουμε τη δυνατότητα προηγμένης ανάλυσης των παραμέτρων του σπέρματος πριν και μετά τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης. Επιπλέον η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης στελεχώνεται από ειδικευμένους επιστήμονες Βιολόγους στον τομέα της Εργαστηριακής Σπερματολογίας, με πολύχρονη εκπαίδευση και εμπειρία.

Η διαδικασία της κατάψυξης βασίζεται σε πιστοποιημένα εργαστηριακά πρωτόκολλα. Τα δείγματα  σπέρματος, μετά από ειδική επεξεργασία, φυλάσσονται σε ειδικά δοχεία με υγρό άζωτο, σε θερμοκρασία -196°C, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί και σύμφωνα πάντα με τους κανόνες που επιβάλλει η νομοθεσία. Ανάλογα με τις σπερματικές παραμέτρους  μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον είτε για σπερματέγχυση είτε για εξωσωματική γονιμοποίηση σε Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη ευκολία για τον ενδιαφερόμενο, αφού μπορεί να συλλέξει σε σύντομο χρονικό διάστημα αρκετή ποσότητα δειγμάτων και να τα μεταφέρει όποτε και όπου εκείνος επιθυμεί προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει.

Η διαδικασία προϋποθέτει αρχικά επικοινωνία με το Ιατρείο μας, ώστε να ενημερωθεί ο Θεράπων Ιατρός ή ο ενδιαφερόμενος, από τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό ή από τους εξειδικευμένους Βιολόγους μας και στη συνέχεια ραντεβού.

 

Βασίλειος Δ. Λουλέλης
Ιατρός Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
Επιστημονικά Υπεύθυνος της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης