Κορωνοϊός SARS-COV-2

Το εργαστήριο μας, διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους για τον κορωνοϊό SARS-COV-2:

 

Μοριακός έλεγχος (RT-PCR):

 • Η μέθοδος αυτή ανιχνεύει γενετικό υλικό (RNA) του ιού SARS-COV-2 από δείγματα ρινικού επιχρίσματος .  Βάσει των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και διεθνών εταιριών λοιμώξεων, ο μοριακός έλεγχος RT- PCR αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο (μέθοδος αναφοράς) για την ανίχνευση λοίμωξης από τον ιό SARS-COV2 .
 • Στο εργαστήριο μας ο έλεγχος πραγματοποιείται με  τους αναλυτές:
  1) τον υπερσύγχρονο αναλυτή GeneXpert® , αναλυτικό σύστημα αναφοράς παγκοσμίως για τον ιό SARS-CoV-2, εγκεκριμένο για την εν λόγω εξέταση από τον οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), κορυφαίο οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης ποιότητας παγκοσμίως και
  2) τα αναλυτικά συστήματα και αναλυτές (BIOER) που διαθέτει το μοριακό μας τμήμα, που προσφέρουν υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με πολύ μικρό χρόνο απάντησης.
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η λήψη των αποτελεσμάτων των μοριακών ελέγχων στο εργαστήριό μας σε μόλις 3-6 ώρες.

Νέα μειωμένη τιμή:  37 ευρώ
(Τιμή ΦΕΚ 47 ευρώ)

 

Έλεγχος ανίχνευσης αντισωμάτων IgG:

 • Ο έλεγχος αντισωμάτων γίνεται με απλή αιμοληψία. Η παραγωγή αντισωμάτων προκαλείται είτε μετά από πρόσφατη λοίμωξη είτε μετά από εμβολιασμό και η παρουσία τους φτάνει σε ανιχνεύσιμα επίπεδα αρκετές ημέρες μετά (συνήθως 1-3 εβδομάδες)
 • Αυτή η δοκιμή ανιχνεύει τα αντισώματα έναντι του αντιγόνου (Ag) RBD εντός της υπομονάδας S1 της spike (S) protein (γλυκοπρωτεΐνης – ακίδας) του ιού SARS-CoV-2, που είναι επίσης ο στόχος στον οποίο βασίζονται όλα τα τρέχοντα εμβόλια. Αυξημένος αριθμός μελετών συσχετίζει τα αντισώματα αυτά με την εξουδετερωτική ικανότητα του ιού
 •  ΠΡΟΣΟΧΗ: ο έλεγχος αντισωμάτων δεν ενδείκνυται για να ελέγξουμε εάν κάποιος νοσεί τώρα από COVID-19 
 • Ο έλεγχος ανίχνευσης αντισωμάτων στο εργαστήριο μας διενεργείται με τον αναλυτή Vidas2-Biomerieux®,  εγκεκριμένο από τον οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

Τιμή: 25 ευρώ 

 

Rapid test ανίχνευσης αντιγόνου του ιού (Ag-RDT):

 • Τα rapid tests διενεργούνται με δείγμα ρινικού επιχρίσματος και προσφέρουν μια οικονομική και ταχεία μέθοδο ανίχνευσης ύποπτων κρουσμάτων. 
 • Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους είναι αρκετά υψηλή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την αξία του μοριακού ελέγχου λόγω συγκριτικά χαμηλότερης ευαισθησίας. Ενδείκνυνται κατά βάση σε συμπτωματικούς ασθενείς κατά την διάρκεια της 1ης εβδομάδας από την έναρξη των συμπτωμάτων τους.  
 • Το εργαστήριό μας προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου με εγκεκριμένα και πιστοποιημένα tests που πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥΥ, ανάμεσα στα αναρίθμητα και απιστοποίητα tests που κυκλοφορούν ευρέως.

Τιμή : 10 ευρώ