Ψηφιακό ακτινογραφικό σύστημα BRIVOTM DR-F της GE Heαlthcare

Tο ιατρείο μας  διαθέτει  το νέο, υπερσύχρονο, πλήρως και αμιγώς ψηφιακό ακτινογραφικό  σύστημα BRIVOTM  DR-F της εταιρείας GE Heαlthcare.

Το αυτόματο σύστημα υπολογισμού της δόσης ακτινοβολιας,μαζί με τον υπερυψηλής ευαισθησίας ψηφιακό ανιχνευτή του μηχανήματος, παρέχουν ασφάλεια στον εξεταζόμενο ότι οι ακτινολογικές λήψεις, έγιναν με την ΕΛΑΧΙΣΤΗ δυνατή δόση  ακτινοβολίας και ταυτόχρονα παρέχοντας την  ΜΕΓΙΣΤΗ ευκρίνεια και άριστης ποιότητας ακτινογραφία.

Ταυτόχρονα ο εξεταζόμενος ενημερώνεται με πρωτογενή ψηφιακή καταγραφή στην τυπωμένη ακτινογραφία ή cd που του  παραδίδεται για την δόση ακτινοβολιας που έλαβε ώστε να μπορεί να  υπολογίζει τη  συνολική δόση ακτινοβολιας που δέχτηκε σε ένα χρονικό διάστημα.

Τόσο η αναλογική ακτινογραφία όσο και η ψηφιοποιημένη (CR) ακτινογραφία  εκπέμπουν 2 έως 3 φορές μεγαλύτερη ακτινοβολία. Αυτό διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου επειδή η σχέση δόσης ακτινοβολίας-βιολογικού κινδύνου είναι γραμμική.

Δείτε περισσότερα εδώ…

www3.gehealthcare.ae

www3.gehealthcare.in

www3.gehealthcare.co.uk