Πακέτο 1:

  • Ελαστογραφία μαστών
  • Υπέρηχος μαστών

 Τιμή: 50 ευρώ – ΔΩΡΕΑΝ Ο ΥΠΕΡΗΧΟΣ

 

Πακέτο 2:

  • Τρισδιάστατη ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση
  • Υπέρηχος μαστών

 Τιμή: 100 ευρώ – ΔΩΡΕΑΝ Ο ΥΠΕΡΗΧΟΣ