Το πακέτο αυτό καλύπτει τις παρακάτω εξετάσεις:

  • Γενική αίματος
  • Γενική ούρων
  • Γλυκόζη νηστείας ορού (FGP)
  • Χοληστερίνη ολική (TC)
  • Τριγλυκερίδια (TGs)
  • TSH

 

 Τιμή: 25 ευρώ