Το πακέτο αυτό καλύπτει τις παρακάτω εξετάσεις:

  • HIVI & II
  • Αυστραλιανό Αντιγόνο (HbsAg)
  • Ηπατίτιδα C (HCV)
  • Έλεγχος σύφιλης (RPR)

 

 Τιμή: 30 ευρώ

 

  • Chlamydia και neisseria / γονόκοκκος μοριακός έλεγχος με real time PCR

 

 Τιμή: 75 ευρώ