Το πακέτο αυτό καλύπτει τις παρακάτω εξετάσεις:

  • Χοληστερίνη ολική (TC)
  • Τριγλυκερίδια ( TGs)
  • LDL χοληστερόλη
  • HDL χοληστερόλη
  • Αθηρωματικός Δείκτης

 

 Τιμή: 15 ευρώ