Καρκίνος Μαστού: Στόχος η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση!

Στις μέρες μας οι περισσότερες γυναίκες είναι ευαισθητοποιημένες όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και αναγνωρίζουν τον  σημαντικό ρόλο της μαστογραφίας σε αυτήν.

Η μαστογραφία μπορεί να αναδείξει  ύποπτες αλλοιώσεις σε ασυμπτωματικές γυναίκες, σε πρώιμο στάδιο, πριν αυτό γίνει και κλινικά “ορατό”. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα ποσοστό περίπου  40%, χρειάζεται επιπλέον βιοψία για να αποκλεισθεί ο καρκίνος του μαστού.

Όσο νωρίτερα διαγιγνώσκεται ένας καρκίνος και όσο μικρότερος είναι, τόσο πιο πιθανό είναι να περιοριστεί στο μαστό, δίνοντας έτσι στην ασθενή περισσότερες επιλογές και λιγότερο επιθετική θεραπεία.

Υπάρχουν τουλάχιστον εννέα τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που έχουν δείξει ότι ο προληπτικός απεικονιστικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού μειώνει τη θνησιμότητα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 30% έως  40%. Η πρώιμη ανίχνευση της κακοήθειας με τη μαστογραφία, σε συνδυασμό με νέες θεραπευτικές επιλογές,  σώζει ζωές!

Αντίθετα, οι κακοήθειες που ανιχνεύονται για πρώτη φορά όταν πλέον είναι ψηλαφητές, είναι συχνότερα σε προχωρημένο στάδιο. Ο μεταστατικός καρκίνος συνήθως απαιτεί δραστικές θεραπείες όπως είναι η χημειοθεραπεία / ακτινοθεραπεία  και πιο ριζικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Η τεχνολογική πρόοδος και οι βελτιώσεις που έχουν γίνει στον τομέα της ακτινοδιαγνωστικής απεικόνισης του μαστού έχουν οδηγήσει σε μία νέα μέθοδο λεπτομερέστερου ελέγχου του μαστού η οποία αποτελεί την εξέλιξη της ψηφιακής (2D) μαστογραφίας, την Τρισδιάστατη – 3D ψηφιακή  μαστογραφία με τομοσύνθεση.

 

Τι είναι η Ψηφιακή Τρισδιάστατη – 3D  μαστογραφία με τομοσύνθεση

 • Η τομοσύνθεση είναι μία νέα τεχνική απεικόνισης του μαστού, αποτελεί εξέλιξη της ψηφιακής μαστογραφίας και αποτελεί το παρόν και το μέλλον στην απεικόνιση του μαστού.
 • Σήμερα, σχεδόν 20-30% ή και περισσότεροι καρκίνοι του μαστού επικαλύπτονται ή διαφεύγουν της διάγνωσης λόγω των επιπροβαλλόμενων  φυσιολογικών ινοαδενικών  στοιχείων των μαστών και 6-11% των εξεταζόμενων, δύναται να χρειασθεί να επανέλθουν για συμπληρωματική μαστογραφία.
 • Η τομοσύνθεση μπορεί να εξαλείψει αυτά τα φαινόμενα καθώς παίρνει πολλαπλές, χαμηλής ακτινοβολίας, λήψεις στον μαστό με αποτέλεσμα την καλύτερη ανάλυση του μαζικού αδένα και των επιπροβολών αυτού.
 • Επίσης μπορεί να γίνει ανακατασκευή των εικόνων και εμφάνιση της όποιας βλάβης σε 3D απεικόνιση. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα στον ιατρό ακτινολόγο να διαβάσει την εξέταση τομή-τομή και να διακρίνει ευκρινέστερα τους φυσιολογικούς ιστούς και τις πολύ μικρές βλάβες οι οποίες μπορεί να μην είχαν απεικονιστεί κατάλληλα στην κλασσική ψηφιακή μαστογραφία.
 • Από τις εικόνες που ελήφθησαν μπορεί να ανασυνθέσει την τρισδιάστατη εικόνα σε φιλμ 2D, καθιστώντας αχρείαστη τη διενέργεια συμπληρωματικής 2D μαστογραφίας, όπως γινόταν σε παλαιότερης τεχνολογίας  μηχανήματα τομοσύνθεσης.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής Τρισδιάστατης -3D  μαστογραφίας  με  τομοσύνθεση

 • Αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια από 29 έως και 41% σε σχέση με την ψηφιακή μαστογραφία, όσο αφορά την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού (διηθητικού και μη)
 • Ελαττώνει κατά 20%-40% τις πιθανότητες ψευδώς θετικής ή ψευδώς αρνητικής διάγνωσης
 • Λιγότερες επαναλήψεις και συμπληρωματικές λήψεις εξετάσεων
 • Λιγότερες βιοψίες
 • Καλύτερη ανάλυση των ορίων και της έκτασης της βλάβης
 • Ακριβής εντοπισμός της βλάβης και πιο εύκολη συσχέτιση αυτής με τον υπέρηχο και τη μαγνητική μαστογραφία
 • Βοηθά στην καλύτερη διάκριση των μικροαποτιτανώσεων.
 • Μικρότερη πίεση στους μαστούς, καθιστώντας την πλέον ανεκτή στις περισσότερες γυναίκες.
 • Εάν δεν γίνει από την αρχή τομοσύνθεση, αυτή μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματική εξέταση προς διερεύνηση ευρήματος άλλης μαστογραφίας.

 

Ψηφιακή Τρισδιάστατη (3D) μαστογραφία με τομοσύνθεση στην πρόληψη?  Ναι αυτό είναι πλέον δυνατόν!

Ο μαστογράφος Senographe Pristina Digital Breast Tomosynthesis της εταιρείας GE Healthcare που διαθέτει το νέο Ακτινοδιαγνωστικό μας Τμήμα, είναι το μοναδικό εγκεκριμένο μηχάνημα από τον Αμερικανικό Οργανισμό (FDA) για διενέργεια τομοσύνθεσης στην πρόληψη (screening) και την διάγνωση  του καρκίνου του μαστού.

Και αυτό γιατί η δόση ακτινοβόλησης στην 3D ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση  είναι ακριβώς η ίδια (isodose) με την ψηφιακή μαστογραφία (decision date 03/03/2017). Συνεπώς η  τρισδιάστατη -3D  ψηφιακή μαστογραφία γίνεται  σαν πρώτη εξέταση, στη μελέτη του μαστού και όχι σαν συμπληρωματική στην ψηφιακή μαστογραφία, με την χαμηλή δόση ακτινοβολίας που προσφέρει ο  συγκεκριμένος μαστογράφος.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω link:

(https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?ID=391070)

 

Ποιες γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε ψηφιακή Τρισδιάστατη -3D  μαστογραφία με τομοσύνθεση

 • Mε τον συγκεκριμένο μαστογράφο όλες οι γυναίκες μπορούν να ωφεληθούν από την τρισδιάστατη (3D) μαστογραφία – τομοσύνθεση, η οποία δεν θεωρείται πλέον μόνο μια διαγνωστική εξέταση προς διευκρίνιση ευρήματος αλλά είναι η βασική εξέταση στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο . Τα στοιχεία από πολλαπλές μελέτες καταλήγουν στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι η τομοσύνθεση δεν είναι καλύτερη μόνο για τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς αλλά για όλες τις γυναίκες, καθώς αυξημένη διαγνωστική ικανότητα έχει διαπιστωθεί σε όλους τους τύπους μαστών, λιπώδεις έως πολύ πυκνούς μαστούς.
 • Συμπερασματικά η ψηφιακή 3D μαστογραφία – τομοσύνθεση στο ακτινοδιαγνωστικό μας ιατρείο,  δεν αποτελεί πλέον μια επιπλέον εξέταση μετά την ψηφιακή μαστογραφία, αλλά ένα πολύτιμο εργαλείο στην  ασφαλή πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
 • Η ψηφιακή τομοσύνθεση της GE Healthcare έχει αποδειχθεί ότι ανιχνεύει 90% περισσότερους καρκίνους του μαστού.
 • Αυτά τα αποτελέσματα θα αλλάξουν την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού για πάντα

 

Η μαστογραφία γενικά έως σήμερα (αναλογική, ψηφιοποιημένη, ψηφιακή) έχει πετύχει τη μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του μαστού σε ποσοστό που κυμαίνεται από 30%-40% σε γυναίκες ηλικίας 40-69 ετών.

 Με την εκτόξευση του ποσοστού ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού με την Ψηφιακή 3D μαστογραφία με τομοσύνθεση, οι γυναίκες αποκτούμε ένα ακόμα όπλο για την προστασία της υγείας μας και της ποιότητας της ζωής μας.

 

Ανδρονίκη Ι. Τρούλη
Ακτινοδιαγνώστης

Επιστημονικά Υπεύθυνη του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου του Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ

 

 

espa logo

© BioANALYSIS Design mindthemap | Development yiota vergo